La Política de Qualitat de VAR TRANSPORTS és el marc per establir els objectius de millora del SGQ, i s’estructura en els següents punts:

  1. Compliment dels horaris i les rutes establerts amb el client
  2. Compliment de les condicions de transport pactades amb el client
  3. Compliment de les normes de circulació
  4. Tracte correcte amb totes les persones
  5. Agilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats del client
  6. Millora contínua de la qualitat del servei
  7. Compliment de la legislació aplicable

La Direcció de la VAR TRANSPORTS, S.L. impulsa aquesta Política de la Qualitat perquè es difongui i s'apliqui a tots els àmbits relacionals interns i externs de l'organització.

Vasile Rednic

Director General 

Novembre de 2017